PERSONAL

PEDAGOOGILINE PERSONAL

Õpetajad :

Ene Jõks

Reelika Looris

Ene Oro

Anne-Ly Schönberg

Liivi Zopp

Aire Taal

Ülle Tillemann

Inge Vene

Kairi Põld

Inga – Britt Alström

Juhtivõpetaja:

Krista Masing

Abiõpetaja:

Kristi Saar

Õpetaja abid:

Tiia Pettai

Maie Sarik

Raili Grossman

Heli Viks

Jana Sepp

Ave Uibu

Muusikaõpetaja: Ele Vakk

Liikumis-ja ujumisõpetaja: Linda Jürs

Logopeed: Helen Lillemäe

Direktor:  Ene Mõttus

Õppealajuhataja: Liivi Zopp

Kokk: Heli Pihu

Abitööline: Agnes Raudsepp

Abitööline: Ester Zopp

Abitööline: Tuuli Piir

Majandustöötaja: Ülla Tiks