TEATED

 

Kõigile lastevanematele!

Vastavalt EV Valitsuse otsusele jäävad lasteaiad avatuks ( kuni seda muutva otsuseni).

Olukorda hinnatakse pidevalt ja selle muutumisel edastatakse ka vastavasisuline  teade mitmeid infokanaleid kasutades.

Rõuge valla kriisikomisjon töötab pidevalt ja haridusasutuste juhid on sellega ka ühenduses.

Kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Vajadusel  saab lasteaeda  tuua vaid  terveid lapsi!

Mida iganes haigustunnuste esinemisel ( nohu, köha jne) palun  võtta ühendust perearstiga.

Kooliringibussid sel õppeaastal lasteaialapsi ei teeninda!