AASTA TEGEMISED

2019/2020

ÕPPEAASTA TEEMA:

KÄSI TAHAB TÖÖTADA, AITAB MIND ROBOOTIKA.

Põhieesmärk:

Lapse peenmotoorika arendamine erinevate õppe – kasvatustegevuste kaudu, kaasates IT vahendeid.

Meie lasteaia traditsioonilised üritused:

 • Lasteaia sünnipäev
 • Sügise sünnipäev
 • Kasvame vanavanemate nõu ja tarkusega
 • Õpetajate päev
 • Leiva teekond lauale
 • Rõuge valla sünnipäev
 • Võro keele nädal
 • Maailma parimate papside päev
 • Rahvakalendri tähtpäevad
 • Advendihommikud
 • Jõulukohvik
 • Jõulupeod
 • Õppekäigud metsa
 • Sõbrapäev
 • Vastlaliug
 • Eesti Vabariigi sünnipäev
 • Emakeele ilu ja võlu
 • Naljapäev
 • Matk Kevadet otsimas
 • Päike toob kevade ja emadepäeva
 • Perepäev
 • Öölasteaed
 • Tõus Eestimaa kõrgemale tipule Suurele Munamäele
 • Lõpupidu
 • Mängupeod
 • Temaatilised nädalad (tervise, tüdrukute jne)
 • Projektipõhised üritused ( TEL lasteaedadele , jne)