Vajalikud kokkulepped

Meie ühised kokkulepped

LASTEAEDA TULEK JA KOJU MINEK

 • Lapse lasteaeda tulek ja koju minek toimub lähtuvalt kodukorrast.
 • Soovitame lapse tuua lasteaeda hiljemalt õppetegevuse alguseks.
 • Lapse puuduma jäämisest teatab lapsevanem sellest rühma õpetajale eelneval päeval hiljemalt kella 11.00ks.
 • Laps lahkub lasteaiast koos saatjaga.
 • Nii laps kui ka lapsevanem/saatja jätavad õpetajaga hüvasti ja vajadusel õpetaja vestleb vanemaga/saatjaga.
 • Ootame igal õhtul vanemaid lasteaeda hiljemalt 17.45, et laps jõuaks ise riietuda.
 • Laste turvalisuse huvides palume  alati sulgeda värav.

LAPSE RIIETUS

 • Lapse riietus on mugav ja puhas, lapsel on vahetusjalanõud, võimlemisriided, vajadusel magamiseks T-särk, puhas vahetuspesu, taskurätik nii toa kui ka õueriiete taskus, kamm.
 • Õues viibimiseks palume tuua lasteaeda eraldi mänguriided ja  kindad. Suvel on õues vajalik peakate.

MÄNG JA ÕUESOLEK

 • Lapsel võib olla lasteaias kaasas üks isiklik asi (mänguasi, raamat, kaisuloom või –nukk) tingimusel, et lapsevanem ei pahanda selle katkiminemise või kaotsimineku korral.
 • Jalgratta/tõukeratta lasteaeda kaasa võtmine on lubatud, kuid jalgrattaga sõites on kiivri kandmine kohustuslik. Ööseks lasteaia territooriumile jäetud jalgrataste eest vastutab lapsevanem ise.
 • Mobiiltelefone ja nutiseadmeid meie lasteaia lapsed lasteaeda kaasa ei võta, kuna lasteaed ei suuda tagada nende turvalist  hoidu ja kasutamist ning mobiiltelefoni kasutamine häirib õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimist.

LAPSE TERVIS

 • Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta last,kellel esinevad järgnevad haigustunnused: silmapõletik, lööve, tugev vesine nohu, tugev köha, palavik.
 • Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal teostatakse rühma koristus ja tuulutamine.
 • Lasteaias päeva jooksul haigestunud lapsele kutsutakse järele lapsevanem, kes peab lapse võimalikult kiiresti koju viima. Tõsisematel juhtudel kutsutakse kiirabi.